top of page

När en viktig person blir sjuk- del 3: Reaktioner

De senaste två veckorna har bloggen handlat om när och hur man kan berätta för barn om ett svårt sjukdomsbesked. Förhoppningsvis har du som måste, hittat det mod du behöver för att berätta om sjukdomen. Kanske funderar du över vilka reaktioner du nu har att vänta.

”Det verkar nästan som han inte har förstått…” Till viss del beror reaktionen på barnets ålder. Ofta reagerar barn inte som förväntat. Många vuxna tar emot svåra besked med bestörtning. Barnet kanske till en början verkar näst intill oberört. Det är en av många naturliga reaktioner. Det tar tid att ta in ett svårt besked och barnens psyke skyddar dem genom att släppa in informationen i den takt de klarar av att hantera den. Att en viktig person blir allvarligt sjuk är en sorg oavsett hur det går. Från och med beskedet blir världen en mer utsatt plats och man tvingas leva med vetskapen om människans sårbarnhet.

Randiga Huset har fått sitt namn för att man i psykologiska termer brukar beskriva barns och ungas sorg som randig. De växlar fort mellan olika sinnesstämningar och deras ränder präglas av hög närvaro. Ena stunden kan barnet vara helt otröstligt för att i nästa stund leka och skratta till synes oberörd. Detta kan skapa förvirring hos vuxna som ofta upplever sorgens närvaro mer konstant. Barns och ungas sorg följer inte vuxen logik. Tyvärr leder det ibland till att vuxna tror att barnen mår bättre än de i realiteten gör. För att hjälpa barnen leva med vetskapen om att en viktig person är sjuk behöver vuxna förstå hur barnens värld ser ut.

Att sorgen är randig är naturens sätt att skydda barnen. Med begränsade förutsättningar att hantera en så stor påfrestning är det kroppens och själens sätt att hjälpa barnen att hantera sin förlust av trygghet. Randigheten är ett tecken på att allt fungerar som det skall. Det är viktigt att vuxna förstår det så de inte tror att barnen har glömt eller att de inte förstår och lämnar dem ensamma i sin sorg.

”Det verkar inte som hon vill prata om det.” Vi är alla olika och våra behov ser olika ut. Det gäller även barn. Vissa visar mycket känslor och vill gärna prata, andra vill hellre göra något för att få en stunds vila. Vi måste respektera att behoven ser olika ut och att vi inte alltid kan förstå varför de ser ut som de gör.

Hur en svår sjukdom eller ett dödsfall påverkar en familj är en fråga som har många svar. Det vi kan se att många av de familjer vi möter har gemensamt är svårigheten att prata om det. Många barn vill inte oroa sin/sina föräldrar med sina tankar och håller dem för sig själv. Är du som förälder, eller annan viktig person, osäker på hur barnet mår och vilka behov som behöver tillgodoses, våga fråga barnet.

Ofta är det bättre att fråga hur barnet tänker än att fråga det hur det känner. Det är en mindre laddad och mer konkret fråga som ofta brukar öppna upp för att under samtalets gång gå över i ett samtal även om känslor.

Många barn har frågor. Du behöver inte känna att du måste ha svar på alla. Det är okej att säga att man inte vet eller att man måste ta reda på svaret. Andra frågar inte så mycket. Kanske har de just nu de svar som de behöver för att kunna leva i situationen, kanske kommer frågorna längre fram. När det gäller frågor är det bra att komma ihåg att barn ställer de frågor de vill och behöver få besvarade. Det bästa vi i barnens omgivning kan göra är vara lyhörda för när funderingarna kommer och att svara på frågan, varken mer eller mindre. Vill barnet veta mer kommer det att fråga igen.

I denna blogg har vi skrivit mycket om barn i sorg ur en rad olika perspektiv. Mycket av det vi skriver handlar om att relatera till döden. Att vi här hänvisar till dessa texter i detta sammanhang betyder inte att vi sätter ett ”lika med tecken” mellan allvarlig sjukdom och död. Många av dem som följer vår blogg har förlorat en för dem viktig person, därför relaterar vi ofta till döden. Men kunskapen vi delar med oss utav går att applicera även då det gäller att relatera till en allvarlig sjukdom eller annan kris som kan drabba en familj. Det vi försöker uppnå med vår blogg en ökad förståelse för barnens upplevelser och behov i svåra situationer.

Behöver du/ni råd eller stöd i den situation ni befinner er. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om det stöd vi kan erbjuda.

Nästa vecka tittar vi närmare på man kan stötta barnet i vardagen.

Med omtanke Randiga Huset

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page