top of page

När en viktig person blir sjuk- del 2: Hur skall man berätta?

Idag tänkte vi fokusera på hur man berättar för ett barn att en för dem viktig person är allvarligt sjuk.

Ett av de första besluten är att bestämma vem som skall berätta. Svaret på den frågan är inte given, det beror på hur situationen runt barnet ser ut. Men det är viktigt att det är en person som barnet är trygg med. Efter ett tag kan det vara bra att låta barnet träffa en sjuksköterska eller läkare. Det fyller två funktioner, dels att de kan förklara mer om sjukdomen så att barnet förstår men också för att det kan kännas skönt att lära känna dem som vårdar den som är sjuk.

Inför samtalet är det viktigt att förbereda sig mentalt. Fundera över vad du vill säga och hur du skall formulera dig för att barnet skall förstå.

Vi har tidigare skrivit om vad som är viktigt att tänka på när man pratar med barn, då handlade det främst om att tala om döden. Kanske är det känsligt att referera till denna text i detta sammanhang. Det är inget illa ment med det och det betyder INTE att alla som drabbas av en allvarlig sjukdom dör (det kommer vi tillbaka till snart). Men faktum är att många av de råd som står där gäller även när man pratar med barn om en allvarlig sjukdom. Här får du tips på vad som kan vara bra att tänka på.

Ett viktigt tillägg till dessa råd när det gäller att prata om sjukdomar är att vara noggrann med att förklara skillnaden mellan att vara sjuk så som i halsfluss, förkylning eller magsjuka och att ha drabbats av en allvarlig sjukdom. Annars finns en risk att yngre barn tror att alla sjukdomar är farliga. Det är också viktigt att säga att den sjukdom som drabbat familjen inte smittar (förutsatt att det är sant, det finns ett fåtal allvarliga sjukdomar kan smitta. Om så är fallet för er, var noga med att förklara HUR sjukdomen smittar).

Vi får ofta frågan hur mycket man bör berätta. När du/ni väl har berättat om sjukdomen är det enklaste svaret på den frågan är att svara på barnets frågor. Barn är ofta väldigt direkta och frågar det som de vill veta. Om de frågar är de redo att höra svaret. Ett misstag vi som är vuxna ofta gör är att svara på deras frågor med långa utläggningar. I barnens fall är det bättre att bara svara på frågan, inte mer, inte mindre. Vill de veta något mer frågar de igen. Din viktigaste uppgift är att vara lyhörd och tillgänglig och skapa ett samtalsklimat där barnen känner att de kan fråga om det de undrar över.

En annan viktig del i samtalet är att prata om hur sjukdomen kommer att påverka vardagen. Var konkret och praktisk. Om den som är sjuk brukar följa barnet till skolan, berätta vem som kommer att göra det de dagar då den som är sjuk inte kan.

Barn behöver trygghet och en viktig del i att vara trygg är känslan av att vara omhändertagen och att det finns vuxna som tar ansvar för att livet kommer att fungera. Annars är risken stor att barnet tar på sig det ansvaret.

Glöm inte att berätta om sådant som kommer att kunna vara som vanligt, barnen behöver höra det.

En svår sjukdom väcker såklart mycket känslor inom en familj. Det är viktigt att de får plats. Tala öppet om känslor och visa hur du mår. Det lär barnet att det är okej att både känna och prata om det som är svårt. Dock är det viktigt att låta barn vara barn och slippa oroa sig mer än nödvändigt. Se därför till att du har ett nätverk av vuxna omkring dig som kan göra dig sällskap i de mörkaste vrårna och som kan lyssna på din oro över vuxenproblem (ekonomi, behandlingar, relationer…).

Sist men inte minst finns det en sak som är viktigt att komma ihåg och det är att förmedla hopp. Forskningen går framåt och fler och fler överlever allvarliga sjukdomar. Men även i de fall där utgången är ett faktum och livet en svår väntan finns det ett viktigt hopp att förmedla. Ett hopp om att det går att leva med sin saknad…

Vi avslutar med att dela med oss av en film som Ung Cancer tagit fram som förklarar vad cancer är och hur det uppstår. För de familjer som drabbats av cancer och har lite äldre barn kan den kanske hjälpa till att förklara.

www.youtube.com/watch?v=0RwPXMvJjTA&feature=youtu.be

Nästa vecka tänkte vi berätta mer om de reaktioner som kan uppstå hos barnen.

Med omtanke Randiga Huset

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page