top of page

När en viktig person blir sjuk- del 1: När skall man berätta?

I varje människas liv finns det många människor som är viktiga. Vem eller vilka som är viktigast för dig vet bara du. Därför har vi valt att använda uttrycket en viktig person istället för mamma, pappa, syster, bror, vän…

Att ta emot beskedet att man själv eller en älskad är svårt sjuk är svårt, oavsett ålder. I vårt arbete möter vi ofta föreställningen att det bästa man kan göra är att inte oroa barnen genom att berätta. I denna blogg har vi skrivit mycket om hur man kan prata med barn om döden, när man bör göra det och vad som kan vara bra att tänka på. När det gäller sjukdom är grundtanken densamma, inkludera barnet! Dock är det inte alltid lika tydligt när det är rätt tillfälle att berätta och hur mycket. Det tänkte vi börja titta lite närmare på idag.

Som vanligt har vi inga givna svar. Det är svårt att råda när det är så många olika faktorer som spelar in. En bra grundtanke är att barn i alla åldrar behöver saklig, åldersanpassad information och stöd så snart som möjligt (och har rätt till det, enligt lag till och med – det kan vara bra att veta i era kontakter med sjukvården). Självklart kan du som vuxen behöva samla dina tankar innan du berättar. Men vänta inte för länge. Barn är känsliga för sinnesstämningar och förstår snart att något har hänt. Det är viktigt att inkludera dem i situationen för att undvika att de målar upp en egen bild av vad som händer. Ofta är barnens egna bilder värre än den verklighet som pågår. Om det är något man inte pratar om lämnas de ensamma med dessa tankar. När vi pratar om det ger vi dem möjlighet att ställa frågor och vi kan hjälpa dem att försöka förstå det som sker.

Så här skriver Cancerfonden på din hemsida: ”Om det finns barn i familjen är det viktigt att tala öppet med dem om mammas, pappas eller annan viktig vuxens cancer. Att försöka hålla barnen utanför är missriktad omtanke. Barn känner på sig när något händer i familjen och blir mer trygga om de får vara delaktiga. Berätta på ett enkelt och tydligt sätt om vilken sjukdom föräldern har och vad som kommer att hända. Svara på barnets frågor”

Vi skulle vilja ändra ”annan viktig vuxen” till ”annan viktig person”. Sjukdomar har ju tyvärr ingen nedre åldersgräns. Likaså vill vi i sammanhanget poängtera att även om cancer är en av våra största folksjukdomar och därför omnämns i detta sammanhang så är behoven desamma när det gäller andra livshotande sjukdomar.

Innan vi avslutar dagens inlägg vill vi poängtera vikten av att vara tydlig när man förklarar att en person är svårt sjuk för ett barn. Det är viktigt att barnet förstår skillnaden mellan en livshotande sjukdom och exempelvis en förkylning. I barnens värld är det inte självklart och vi kan bespara dem mycket oro genom att förklara skillnaden.

Kommande veckor kommer vi titta närmare bland annat på hur man berättar, barns reaktioner och hur man ger barn och ungdomar det stöd de behöver. Vi vill även gärna ta emot era frågor. Maila till catharina.richter@randigahuset.se

Med omtanke Randiga Huset

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page