top of page

Vad vet vi egentligen?

Oavsett vem du är och av vilken anledning du läser detta inlägg vill vi ge dig en fråga att reflektera över. På din kammare, tillsammans med barnen, i familjen. Med de allra närmaste och de som representerar en annan en generation. De som delar ditt kött och blod och de som tillkommit som en bonus. Tillsammans med vänner, i klassrummet, i personalrummet eller kanske på bussen…

Under de kommande veckorna tänkte vi ställa frågor som ger dig en möjlighet att formulera dina egna tankar kring döden och hitta de svar som är sanna för dig. Vår förhoppning är att de skall leda till intressanta samtal och ökad kunskap. Eftersom barnen ligger oss närmast hjärtat vill vi understryka hur viktigt det är att lyssna på deras svar på dessa frågor. Lyssna nyfiket och du kommer att få en tydligare bild kring hur de tänker. Det är viktigt. Då blir det lättare att förstå dem och tillgodose deras behov.

Veckans samtalsämne är: DET HÄR VET JAG OM DÖDEN. OBS! Döden kan bytas ut mot andra ord som kanske passar bättre i det sammanhang där du befinner dig just nu. Kanske skall det stå cancer, hjärtinfarkt, ALS… Eller så kan man använda övningen på andra kriser och förluster som en familj kan gå igenom. Vad vet du och dina barn om skilsmässa till exempel?

Kom ihåg! Det finns inga svar som är rätt eller fel. Däremot kommer det kanske finnas tillfällen då förklaringar blir nödvändiga så även de yngsta förstår. För dem är döden ännu inget färdigutvecklat begrepp och det gör att deras syn på vad döden är kan se annorlunda ut. Att förstå förändrar inte faktum men det gör verkligheten mer begriplig. Vill du läsa mer om barns och ungas förståelse för döden och om hur man pratar med barn om döden kan du läsa våra inlägg i LIVSVIKTIGT, en kunskapsblogg i utsatta livssituationer.

Nästa tisdag återkommer vi med ny viktiga fråga.

Med omtanke Randiga Huset

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page