top of page

Att förlora ett syskon

Syskonförluster har under många år varit en förlust som hamnat i skuggan av andra. Det är något som är på väg att förändras och vi i Randiga Huset gör vad vi kan för att bidra till denna utveckling. Vår förhoppning med syskonavsnitten är att öka förståelsen för syskonsorg.

Att förlora ett barn är kanske en av de svåraste förluster en människa kan uppleva. Det strider mot alla våra föreställningar om livets gång. Det är en livsomställning som kommer att ta lång tid och mycket kraft att lära sig leva med.

I många av de familjer som drabbas finns det efterlevande syskon. De kommande veckorna tänkte vi titta lite på hur förlusten påverkar dem. Det är en händelse som kommer att påverka dem stort under lång tid. Det/de barn som blir kvar riskerar att hamna i föräldrarnas skugga om vi inte gör vad vi kan för att erkänna deras förlust och ta sorgen på allvar (när du läser denna mening kan det tyckas självklart men under de kommande veckorna kommer du förstå anledningarna bakom denna formulering).

Att vara ett barn i sorg kan vara en mycket ensam situation. Förutom förlusten av den som dör ”förlorar” barnet under kortare eller längre tid sin/sina förälder/föräldrar. Vi är många som kan identifiera oss med hur en enskild händelse i vårt liv skapar en tydlig gräns mellan före och efter. Vid förlust av en närstående kan det dessutom innebära klivet ut ur barndomen. De drabbade barnen tvingas många gånger växa upp allt för fort och ta ett ansvar som inte står i relation till deras ålder eller mognad. I föräldern/föräldrarnas smärta finns inte utrymme för det stöd som ett barn behöver för att tryggt kunna tillåta de tankar och känslor som en förlust innebär att få komma fram. Och för vännerna är det svårt att förstå hur mycket och hur länge livet kommer att påverkas.

Ett syskon är på många sätt vår närmaste relation under uppväxten. I den utvecklas vi, testar gränser, delar förtroligheter och drömmar. Att förlora ett syskon är att förlora en del av sig själv. Vem är jag utan min bror eller syster?

Med omtanke Randiga Huset

PS. Glöm inte att du kan maila till Catharina.richter@randigahuset.se om du har frågor eller förslag på ämnen som du vill läsa om här. Självklart kan du vara anonym.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page