top of page

Hur dödsfall kan påverka familjen

Förra veckan lovade vi berätta lite mer om hur vi jobbar och varför. Så här kommer några rader om vad vi lärde oss i projektet ”Familj i sorg” och hur vi använder den kunskapen i vårt arbete.

I en familj som har eller kommer att förlora en närstående gör det ”mest ont för alla” och behoven kan se väldigt olika ut (läs mer här). Tryggheten är hotad och familjen ur balans. En av de tydligaste tendenserna vi kan se i familjer är svårigheten att kommunicera. Det kan gälla allt från det vardagliga till det allra svåraste. Det är inte ovanligt att man känner sig ensam och oförstådd, utlämnad i sin egen sorg. Förutom att det kan komplicera vardagen här och nu kan det på sikt skapa problem både för familjen och för jaget. I vårt arbete har vi sett styrkan i att kunna dela sina tankar, sin upplevelse, sina minnen med varandra. Men innan vi berättar mer om det tänkte vi belysa situationen ur två olika perspektiv.

Barns/ungas perspektiv Många barn/unga förlorar under en tid inte bara den som dött utan även sin/sina efterlevande förälder/föräldrar som har fullt upp att hantera sin egen situation (här kan du som närstående göra mycket genom att hjälpa familjen praktiskt och genom att vara en vuxen vän som lånar ut ett öra/räcker ut en hand till barnet/ungdomen när föräldern/föräldrarna inte riktigt orkar tillgodose de behov som finns). Barn/unga tar ofta ett ansvar för att stödja och trösta föräldrarna och det är inte ovanligt att vi ser barn/unga ta på sig ansvaret att få familjen att fungera. Detta påverkar deras egen process som kan bli fördröjd. Barnet behöver en fungerande förälder för att få de egna behoven tillgodosedda.

Vuxnas perspektiv Att sörja en älskad är tungt. Att i denna situation ha en familj att oroa sig för och måna om kan vara en utmaning. Som förälder finns en instinkt att skydda sitt barn från att livet gör ont, man vill ju inget hellre än att skapa goda förutsättningar för lycka och harmoni för sitt/sina barn. Att hitta en balans i hur man skall förhålla sig till sin egen och familjens förlust är inte lätt. Vi har tidigare varit inne på vikten av att inkludera barnet i situationen (läs mer om vad som han vara bra att tänka på i samtalet här). Samtidigt finns det delar av det som du som vuxen går igenom som barnet kanske inte mår så bra av att ta del av. Hur hittar man balansen mellan att vara omhändertagande och intresserad och överbeskyddande och påträngande? Det är inte lätt!

”Familj i sorg” Under projektet ”familj i sorg” träffade vi drygt 100 barn/unga och deras familjer. I mötet med dem och med stöd av forskning har vi kunnat konstatera att mötet med andra i en liknande situation kan ha en positiv inverkan. I mötet med andra normaliseras de egna funderingarna och reaktionerna. På frågan varför finns sällan några svar men det finns många andra frågeställningar och svårigheter som kan vara skönt att få bolla med andra som har liknande utmaningar att hantera.

Vad vi också kunde se var vikten av att ge de egna behoven utrymme samtidigt som processen i familjen följdes åt. Vi har därför valt att arbeta med s.k. parallella stödgrupper. Här ges hela familjen utrymme. Barnen i en grupp och föräldrarna i en. Tillsammans med handledare får de utrymme att uttrycka hur de tänker och känner utan att behöva ta hänsyn till hur det påverkar andra familjemedlemmar. Grupperna jobbar oftast parallellt, ibland gemensamt och följs på så sätt åt. Det stärker kommunikationen familjemedlemmarna emellan och ökar förutsättningarna att tillsammans skapa goda förutsättningar att hantera sin nya livssituation.

Om du vill veta mer om eller anmäla dig till våra aktiviteter maila till monica.nanni@randigahuset.se

Med omtanke Randiga Huset

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page