© 2018 by Randiga Huset

 

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

Den stora tystnaden

January 16, 2017

Ni som följt oss ett tag vet att utmaningarna är många när man i en familj ställs inför ett dödsfall. En av de största är kanske den stora tystnaden. I en familj där dynamiken är förändrad och det är ”mest synd om alla” är kommunikationen en del som man ofta behöver jobba på. Av anledningar som varierar blir det ofta väldigt tyst. Kanske vågar man inte närma sig det som hänt av oro för vad man skall sätta igång, kanske av rädsla för att det skall göra för ont.
 

I vårt arbete och i den kunskap vi lutar oss mot kan vi se att det påverkar familjen positivt om man kan hitta nya sätt att fungera tillsammans och dela det man går igenom med varandra. Därmed inte sagt att det är lätt.
 

Här kommer en övning som kortsiktigt ger er en kreativ stund tillsammans och på lite längre sikt kan ger er ett redskap för att bryta tystnaden. Redan nu kan nämnas att den inte är lätt. Kanske kommer du inte på alla frågor nu. Att formulera dessa frågor är en process som innebär att du/ni närmar dig/er ämnen som kan vara svåra. Ta det i den takt du/ni orkar och var nöjd med varje litet steg.


LOPPAN

Tanken med övningen är att ni skall kunna göra den i familjen, i klassen, med vännerna. Var och en gör sin egen loppa och bestämmer själv över innehållet. Det är DINA funderingar som är de viktiga i din loppa. Små barn kan behöva hjälp att skriva (om de inte själva hittar andra sätt att formulera sig). Glöm inte att det viktiga här är deras frågor så försök att inte påverka innehållet utan endast teckna ned deras tankar.
 

Det här behöver du/ni:
Papper
Pennor
Sax
 

Så här gör du:
Många av oss har nog redan gjort loppor, då kan du hoppa vidare till steg 2. Men för dig som inte gjort det är här en bild som förklarar hur man viker en loppa.
 

Steg 1
Följ instruktionerna på bilden,

 

 


Steg 2
Nu har det blivit dags att fylla loppan med liv. De trianglar som är på upp sidan fyller du med färg och eller bilder. Gärna olika saker eller färger i de olika trianglarna. På insidan av varje triangel finns en flik och på varje flik kan du skriva en fråga. Något som du undrar över som du skulle vilja veta.
 

Steg 3
När loppan är klar kan du använda den tillsammans med någon som du vill prata med. Be den personen säga ett tal från ett till tio. Öppna loppans gap lika många gånger och låt den andra personen därefter välja färg eller bild utifrån dem som ses i loppans mun. Läs den fråga som står på fliken. Förhoppningsvis kan du få ett svar på din fundering.
 

Här är några exempel på frågor men du har säkert egna saker du funderar över. Det är DIN loppa med DINA frågor, glöm inte det!

Vilket är ditt finaste minne?
Vad saknar du mest?
Vad var det som hände?
Vad kan jag göra när du är ledsen?
Finns det något du önskar att du hade sagt?
Vad tror du händer när man dör?
 

Vi ses igen om en vecka!


Med omtanke
Randiga huset

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018