top of page

Vad gör man med alla saker?

Förra veckan handlade vårt inlägg om ritualer och ceremonier. Denna vecka fortsätter vi på temat om att göra förlusten verklig.

När en människa dör lämnas de efterlevande med många minnen. En fråga som vi möter är vad man skall göra med de saker som den döde lämnar efter sig.

Vi reagerar alla olika i sorgen. En del av oss vill tidigt städa undan det som tillhört den döde. Andra har ett behov av att saker förblir oförändrade. Det finns inga enkla råd att ge men kanske kan dessa rader ge dig som befinner dig mitt upp i detta stöd i dina tankar.

En del i att göra förlusten verklig är att inte gömma undan minnen. Tiden efter ett dödsfall är ofta känslomässigt turbulent och det kan vara svårt att göra långsiktiga avvägningar av vad man vill behålla och vad man vill ge bort eller kasta. Att gå igenom den avlidnes saker är en process som sker i många små steg och sträcker sig övertid. Tänk på att behoven kan se olika ut och att det som känns länge för en familjemedlem kanske känns kort för en annan. Ta det i er takt och försök att bortse från utomståendes tankar kring hur saken bör hanteras. Efterhand kan familjen gemensamt plocka undan de saker som inte längre känns naturliga att ha framme.

Det är viktigt att inkludera barnen i denna process. Det kan göra ont i stunden men det är en viktig del av sorgearbetet. Att gå igenom den dödes tillhörigheter kan vara en källa till konflikt då det är många känslor involverade. Det är viktigt att prata om hur man vill höra med sakerna innan man skrider till handling. Framförallt syskon kan reagera starkt om något från den döda brodern eller systern ges till någon som står ”lägre” i sorgehierarkin.

Nästa vecka tänkte vi dela med oss av en metod som man kan använda för att prata om det som känns svårt.

Med omtanke

Randiga huset

PS Har du frågor eller förslag på teman? Maila oss på catharina.richter@randigahuset.se

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page