top of page

Barns förståelse för döden, del 5 – Unga vuxna

Med tonåren bakom sig börjar vuxenlivet sakta ta form. Det är inte ovanligt att tiden kommer i kapp och för den som förlorat en anhörig under sin uppväxt kan detta vara en tid för reflektion. Hur har det som inträffade påverkat min uppväxt? Hur har det påverkat mig som person? Hur kommer det att påverka min framtid?

Kanske är det först nu som den verkliga insikten av förlustens innebörd blir tydlig. Förlusten sätts i relation till det egna liv som man sakta bygger upp. Sorgen över att inte få dela många av livets stora händelser kan vara stor. Förmågan att etablera relationer kan påverkas. Någon kan tycka det är svårt att släppa en människa nära medan andra kan tycka det är svårt att vara själv. En händelse som framförallt kan väcka tankar är att få egna barn. Saknaden av en länk som kan berätta den egna historien, kan dela glädjen och vara ett stöd.

Att förlora en närstående under uppväxten kommer att påverka livet. Det kommer vara tungt under perioder, lättare under andra. Innan vi avslutar sommarens miniserie om barns förståelse för döden vill vi skicka med lite hopp.

Vi som arbetar i Randiga Huset bär alla med oss minnet av en eller flera personer som vi förlorat. Några av oss var unga när det hände andra lite äldre. Vi saknar dem och livet blev inte som vi tänkt oss men livet är bra=)!

För mer kunskap och stöd är du välkommen att kontakta oss. Vi erbjuder kostnadsfritt stöd i form av mötesplatser, stödgrupper och enskilda samtal. Vi föreläser på skolor och arbetsplatser om barns och ungas sorg och bemötande samt fortbildar personal som i sitt arbete möter människor som har eller kommer att förlora en närstående i dödsfall. För kontaktuppgifter, besök vår hemsida på www.randigahuset.se.

Med omtanke Randiga Huset

PS. Har du frågor eller förslag på teman? Maila oss på catharina.richter@randigahuset.se

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page