top of page

Barns förståelse för döden, del 4 – tonåren

Att skriva detta avsnitt är inte helt enkelt. Kanske är du som läser en förälder som försöker förstå hur du kan stötta ditt barn i en svår situation. Eller så är du ung och försöker förstå det kaos som du kanske upplever inom dig. Mycket i denna text handlar kanske främst om att få vuxna att förstå, för jag tror att om de förstår lite mer om hur du som är ung har det kanske ditt liv blir lite mindre svårt… Kanske finns det delar av innehållet som du som är ung undrar över. Kanske tycker du att din/dina föräldrar överreagerar på delar av innehållet. Ring eller maila gärna så kan vi prata om det.

Hälsingar Catharina

I övre tonåren har ungdomar utvecklat en förståelse för vad döden innebär både emotionellt och intellektuellt. Många tonårsfamiljer känner nog igen sig i att utmaningarna är många oavsett förutsättningar. Det är en period som präglas av stark önskan av frigörelse och ungdomars tillgänglighet är begränsad. För ungdomar som har upplevt en förlust kolliderar detta behov ofta med behovet att bli sedd och att få förståelse för sin situation. Det är en svår balansgång att hitta sätt att förhålla sig till det inträffade med hänsyn till den naturliga utveckling som hör tonåren till.

För alla ungdomar är detta en tid då det egna jaget formas. Platsen i gruppen och relationer blir allt viktigare och ungdomar vänder sig ofta hellre till vänner än till familj för att dela sina tankar. Mycket tid upptas av det existentiella. Något som kan bli extra påtagligt för ungdomar i sorg.

Det är en period i livet då utvecklingen är på snabb frammarsch både kroppsligt och mentalt. Det är det inte ovanligt att vi ser att sorgen är något som ”får vänta”. Ungdomarna har fullt upp med att hantera skolgång, utveckling och att hitta sätt att relatera till sin omvärld, sina medmänniskor och sin framtid. Dessutom vill de allra flesta inget hellre än att vara som alla andra (samtidigt som de söker förståelse för sin situation). Det finns inte alltid utrymme att hantera sorgen och ibland skjuts den därför på framtiden. Det är oftast inte ett aktivt val/handling utan något som sker undermedvetet. Det är svårt att ge handfasta råd till hur detta bör hanteras. Att respektera en naturlig utveckling även under svåra omständigheter är något vi måste lära oss att relatera till. Dock vill vi lyfta fram att det är viktigt att förstå att det faktum att ungdomar inte alltid uppvisar traditionella tecken på sorg inte innebär att de lämnat händelsen bakom sig.

Det bra att ha en medvetenhet om att sorgen kan ta sig uttryck som vi kanske inte vanligtvis relaterar till en förlust. De behöver inte bli så! och de beteenden som presenteras nedan kan ha andra orsaker. Det är väldigt individuellt och det är svårt att i några korta rader beröra detta ämne. Nedanstående bör därför läsas med försiktighet utan att dra förhastade slutsatser. Textens främsta syfte är att göra dig uppmärksam på att ändrade beteenden KAN vara ett uttryck för sorg. Tyvärr möter vi många ungdomar som inte får den hjälp de behöver eftersom vuxna inte förstår att deras symptom (t.ex. ätstörningar, självskadebeteenden m.fl.) kan vara ett uttryck för sorg. För att få så bra hjälp som möjligt är det viktigt att förstå att det kan ha med varandra att göra.

Många ungdomar som har upplevt en förlust mognar i en takt där de jämnåriga vännerna inte riktigt hänger med. Det kan medföra att kompisarna byts ut mot äldre vänner vilket i sin tur kan påskynda klivet in i vuxenlivet. Det är inte alltid är helt okomplicerat. Ibland uppstår ett glapp. På många plan har man mognat med den situation som uppstått i familjen medan andra delar som ett umgänge med äldre innebär fortfarande inte riktigt är ”på plats”.

Det är också en tid då kroppen utvecklas och kroppsmedvetenheten ökar. Detta faktum kan i kombination med svårigheter att hantera sin förlust leda till ett ohälsosamt förhållningssätt till mat och träning (I detta sammanhang är det dock viktigt att berätta att minskad aptit är normalt vid en förlust). Att ungdomar på olika sätt skadar sig själv (fysiskt eller genom alkohol, droger m.m) kan också vara ett symptom på en sorg eller livssituation de har svårt att hantera. En annan sak som kan vara bra att se upp med är ”duktiga flickor/pojkar”.

Det är inte ovanligt att ungdomar inför/efter en förlust kan få problem med skolarbetet. Sorgen medför ofta koncentrationssvårigheter och ibland även sömnsvårigheter som påverkar deras resultat. Det är viktigt förstå att detta är något som inte är snabbt övergående utan något som lärare måste ta hänsyn till under lång tid.

Ungdomar behöver precis som alla andra få hjälp att hantera sin förlust. Men det gäller att hitta sätt att göra detta där vi samtidigt respekterar deras behov av utveckling. Är du som är ung intresserad av att träffa andra i en liknande livssituation, hör av dig till oss så berättar vi om våra ungdomsgrupper.

Nästa vecka handlar LIVSVIKTIGT finns om hur en förlust under uppväxten påverkar oss som unga vuxna.

Har du frågor eller förslag på teman? Maila oss på catharina.richter@randigahuset.se

Med omtanke Randiga Huset

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page