top of page

Barns förståelse för döden, del 3

Vi närmar oss tidiga tonår. En omtumlande tid oavsett livets förutsättningar. Förståelsen för det abstrakta i döden utvecklas och insikten om de långtgående konsekvenserna av en förlust blir tydligare. Många funderar mycket över livets orättvisa och ödet. Den kognitiva förmågan är nu tillräckligt utvecklad för att ungdomarna skall kunna reflektera över mer existentiella frågor kring livet och döden . Den ökade känslomässiga och intellektuella mognaden kan utlösa starka reaktioner men också undvikande då förståelsen för dödens innebörd gör den personlig och svår att hantera.

Ungdomar granskar kritiskt den information som ges kring omständigheter. De kan uppfatta brister i en icke sammanhängande berättelse. Det är därför ytterst viktigt att ge dem korrekt information om det som inträffat. Läs mer om vad som kan vara bra att tänka på här. Situationen blir känslig om det framkommer att den information de fått är inkorrekt och förtroendet mycket sårbart. De räddningsfantasier som beskrivs i förra veckans avsnitt är ett närvarande inslag även hos äldre barn.

Under denna period påbörjar barn sin frigörelseprocess. Detta står i konflikt med behovet att bli sedd. Som närstående gör du klokt i att visa närvaro men respektera den utveckling som sker och ”knacka först”. Ungdomar i denna ålder är ofta mycket känsliga för motgångar och tillrättavisningar.

Under tidiga tonår börjar jaget i gruppen bli allt viktigare. Ungdomar är i och med det mer sårbara för annorlundaskap. Livet tenderar att vara svart eller vitt och rymmer ofta starka känslor. Om förmågan att hantera detta brister finns risk för isolering. Det gäller naturligtvis inte bara för ungdomar i sorg men en förlust kan ytterligare förstärka och komplicera de utmaningar som hör ungdomsåren till. Att ha en upplevelse som andra inte kan relatera till kan försvåra etablerandet av jaget i gruppen.

Nästa vecka handlar LIVSVIKTIGT om ungdomar i de övre tonåren.

Har du frågor eller förslag på teman? Maila oss på catharina.richter@randigahuset.se

Vi ses om en vecka!

Med omtanke Randiga Huset

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page