top of page

Barns förståelse för döden, del 2

Idag tänkte vi skriva om hur förståelsen för döden ser ut för barn i låg-/tidig mellanstadieålder. Eftersom utvecklingstakten är väldigt individuell är denna beskrivning generell men mönstren finns väl dokumenterade och ger oss en bild av den utveckling som barn följer.

Under de första skolåren utvecklar barnen gradvis en förståelse för dödens innebörd och för sambandet mellan orsak och verkan. De förstår att döden är oåterkallelig ”slut = slut = för alltid” och att våra kroppsfunktioner upphör. Förståelsen är dock fortfarande främst fysiologisk, dvs barnet förstår de konkreta omständigheterna kring vad döden innebär men kan fortfarande inte sätta in dess inverkan på livet i ett långsiktigt perspektiv. Döden blir ett konkret begrepp och är något som kan drabba alla vilket kan leda till en känsla av maktlöshet och ångest. Detta är något som vi kan se även hos barn som drabbas indirekt (t.ex. vänner, klasskamrater) “Om hans mamma kan dö kan min det också?!…”

Barn i denna ålder har behov av konkreta uttryck och stöd. Många barn har ett stort behov av detaljerad information. De försöker förstå. Precis som förra veckan hänvisar vi till avsnittet om vad som är viktigt att tänka på när du pratar med barn. Det hittar du här.

I denna ålder kan tankar kring orättvisa vara centrala liksom tankar kring skuld och magi (dvs. att barnet skulle kunna ha påverkat situationen genom tanke och/eller handling). Från ca 8 års ålder kan barn ha sk. räddningsfantasier. Dessa kan delas upp i två huvudkategorier. Den ena delen utgör tankar kring hur barnet genom tanke och/eller handling hade kunnat påverka den inträffade situationen, ”om jag bara”, ”om jag inte” och förändra utgången. Dessa tankar kan följas av känslor som skam och skuld. Den andra delen handlar om den egna förmågan att hantera situationen där en form av räddningsfantasi kan bestå av att uttrycka döden som utväg. I dessa fall kan barnet säga att det vill dö, vill vara tillsammans med den som är död eller varianter på samma tema. Detta är en signal som bör tas på allvar. Oftast är den endast ett uttryck för att situationen är barnet övermäktig och ett kraftfullt uttryck för att barnet behöver hjälp att hantera situationen. Lyssna till barnet och fråga hur det tänker. För ett barn är det ofta lättare att svara på frågan hur de tänker än hur de känner. Det brukar därför vara bättre att ställa frågor kring hur de tänker. Känslorna brukar komma av sig själv när barnet känner sig trygg i samtalet. Förklara för barnet att du vill försöka förstå. Kontakta gärna Randiga Huset så hjälper vi er att hitta det stöd som barnet och familjen behöver.

Från förskoleålder ökar barnens förmåga till empati och medkänsla. Skillnader börjar uppstå mellan pojkar och flickor (detta är en generell bild och avvikelser från denna är inget ”fel”). Pojkar kan börja undertrycka sina känslor. I denna ålder kan barn utveckla en oberördhet som ett skydd och kan behöva mycket lång tid på sig för att ta in och förstå vad som skett. Hela deras existens är i gungning.

Barnen kan ha svårt att “placera” den döde och rädslan att tappa kontakten kan vara stor. Ofta tror de att den döde lever någon annanstans, exempelvis i himlen. Detta beror lite på hur ni talat kring livet efter döden i familjen. På Randiga Huset brukar vi försöka hjälpa barnen att hitta ett sätt att bära den döde i sitt hjärta.

Din viktigaste uppgift som närstående är att visa barnet omvårdnad och trygghet. Det viktigaste är inte vad du säger till barnet. Ställ frågor så att du som vuxen kan förstå hur barnet tänker. Det minskar risken för att de går omkring med skuldkänslor eller felaktiga fantasier.

Vanliga reaktioner: - Mörkerrädsla - Ont i magen - Huvudvärk - Sömnsvårigheter

Nästa vecka fortsätter vår vandring uppåt i åldrarna. Glöm inte att maila dina frågor och förslag på teman till catharina.richter@randigahuset.se.

Med omtanke Randiga Huset

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page