top of page

"Jag är rädd att gömma bort"

Livet stryker både med- och mothårs och vår minnesbank fylls av olika typer av minnen. Beroende på vad vi upplevt kan det vara mer eller mindre svårt att närma sig dem.

Minnen är viktiga för att knyta samman livsberättelsen. Rädslan att våga minnas kan vara stor (medvetet och omedvetet) eftersom minnen ibland gör ont. Även de som är fina, eftersom de kan väcka saknad. Ibland gömmer sig ett fint minne bakom ett som är svårt. Ibland är det tvärtom. Minnena berättar vår historia och genom att ta väl vara på dem lever de vidare i vår framtid. När vi hittar sätt att dela dem med varandra får vi inte bara fler minnen att bevara utan en möjlighet att tala om dem.

Vi möter ofta en rädsla hos både barn och vuxna att glömma. Idag tänkte vi presentera en övning som du/ni kan göra i familjen, i klassrummet eller tillsammans med vänner. Syftet med övningen är att fånga upp minnen och vara rädd om dem. Övningen är enkel i sin inramning och det är meningen. Det är inte övningen i sig som är viktig utan det utrymme den skapar för att minnas, bevara och prata med varandra. Ni kan göra varsin burk eller en gemensam.

Minnesövningar kan kännas tunga att göra. Tänk på att barn kanske bara orkar beröra ett minne mycket kort. Låt dem välja hur mycket de vill berätta om sitt minne. Samma sak gäller när de lyssnar till andras. Övningen fyller sin funktion även om de inte säger så mycket och koncentrationen flackar. Ni kan alltid återkomma till minnena en annan gång och fortsätta samtalet. Vår erfarenhet är att barnen uppskattar att prata minnen och att minnesövningar bidrar till att man på sikt mår bättre både som individ och som familj/klass/grupp.

Det här behöver du: - 1 liten glasburk med lock - Salt (Hur mycket beror på burkarnas storlek och hur många ni är. Burkarna skall fyllas till bredden.) - Gladpack/plastfolie - Skolkritor i olika färger. Den sor man använder för att rita på asfalt. De finns i leksaksaffärer, är tjocka och har mycket färgpignemt. - Filtpennor i samma färger som kritorna - Vita pappersark (Material till dekoration, exempelvis lim, pärlor, snäckor…)

Så här gör du:

1) Fyll burken med salt tills den är helt full. Skaka den hårt ett par gånger så saltet packas ordentligt. Fyllt på med mer salt om det skulle behövas. Ända upp till kanten. 2) Tänk på 3-5 minnen som du vill bevara. 3) Skriv ner dem på ett papper. Välj olika färger till dina minnen. Om du inte själv kan skriva, be någon om hjälp. Du behöver inte skriva mycket. Använd gärna olika färger. 4) Häll ut salt på 3-5 pappersark (ett för varje minne) 5) Börja med att tänka på ett av dina minnen. Tag en krita och gnid den mot saltet så att detta tar färg. När saltet fått den färg du önskar häller du det i burken. Ditt minne finns nu bevarat i burken. 6) Tänk på ett nytt minne och gör om moment 4 och 5. 7) När du har gjort detta med de minnen du valt är burken full med både salt och minnen i olika lager. Skulle burken inte vara helt full kan du avsluta med ett lager vitt salt upp till kanten. 8) Lägg försiktigt ett lager gladpack över burkens öppning innan du sätter på locket (detta för att förhindra läckage). Om du vill kan du dekorera locket innan du sätter det på burken. 9) Dela med dig av de minnen du valt till dem andra och få möjlighet att ta del av deras. 10) Välj en plats där burken kan stå och hjälpa dig att minnas. Förvara lappen där du skrivit ner dina minnen nära burken så finns de alltid kvar.

Med enkla övningar och tekniker kan vi göra skillnad. De är metoder för att komma åt det viktiga samtalet. Det inre och det som sker i sällskap med andra.

Med omtanke Randiga Huset

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page