top of page

Den randiga sorgen


Välkommen till vårt första blogginlägg. Det finns så mycket att berätta att det är svårt att veta i vilken ände vi skall börja. Så vi börjar från början och tar det därifrån.

Randiga Huset har fått sitt namn för att man i psykologiska termer brukar beskriva barns och ungas sorg som randig. De växlar fort mellan olika sinnesstämningar och deras ränder präglas av hög närvaro. Ena stunden kan barnet vara helt otröstligt för att i nästa stund leka och skratta till synes oberörd. Detta kan skapa förvirring hos vuxna som ofta upplever sorgens närvaro mer konstant. Barns och ungas sorg följer inte vuxen logik. Tyvärr leder det ibland till att vuxna tror att barnen mår bättre än de i realiteten gör. För att hjälpa barnen leva med sina förluster behöver vuxna förstå hur barnens sorg ser ut.

Det vi vet genom forskning är att redan mycket små barn har en förståelse för den förändring som döden innebär och att det är viktigt att inkludera barnen i sorgen redan från början. I takt med den intellektuella och känslomässiga mognaden utvecklas barnens förståelse för vad döden är och vad den innebär i ett mer långtgående perspektiv.

Att sorgen är randig är naturens sätt att skydda barnen. Med begränsade förutsättningar att hantera en så stor påfrestning är det kroppens och själens sätt att hjälpa barnen att hantera sin förlust. Randigheten är ett tecken på att allt fungerar som det skall. Det är viktigt att vuxna förstår det så de inte tror att barnen har glömt eller att de inte förstår och lämnar dem ensamma i sin sorg.

I denna blogg kommer vi att berätta om hur man kan lära sig att leva med sin sorg. Vad som är viktigt och vilka verktyg vi kan använda för att hantera den nya vardagen. Vi kommer att berätta om hur barnens förståelse utvecklas över tid och hur det påverkar dem i deras vardag. Vi kommer skriva om hur sorgen påverkar familjen och deras omgivning och om de problem som kan uppstå när det man upplever är i otakt.

Sorgen är en naturlig reaktion på en oönskad förlust. Den följer oss genom livet och påverkar vår framtid men med rätt redskap går det att lära sig leva med sin förlust.

Glöm inte att maila dina frågor och förslag på teman till catharina.richter@randigahuset.se. Nästa vecka tar vi upp vad som är viktigt att tänka på när man pratar med barn om svåra livshändelser.

Med omtanke

Randiga Huset

Featured Posts
Recent Posts