top of page

'Du är en viktig vuxen' är en handbok för pedagoger i förskola och skola som handlar om att stärka och stötta barn i svåra livssituationer. Materialet är framtaget av Randiga Huset på uppdrag av Socialstyrelsen och är en svensk anpassning av  'Om sorg', ett danskt material som framgångsrikt använts i över 90% av Danmarks förskolor och skolor.

 

"Vi kan inte alltid skydda barnen mot det onda men vi kan vara med dem när de möter det. Vi inte bara kan, vi skall vara med dem. Handboken är till mycket stor hjälp och nytta i detta viktiga arbete!"

Göran Gyllenswärd

leg. psykolog, leg. psykoterapeut

Du är en viktig vuxen i skolan

SKU: 284215376135191
kr144.00Pris
  • FÖRFATTARE: Per Bøge och Jes Dige. Svensk bearbetning: Mia Berg och Monika Nyström. Fotograf: Mia Lewell.
    UTGIVARE: Randiga Huset
    ISBN: 978-91-637-9966-2

bottom of page