top of page

UTBILDNINGAR

Randiga Husets utbildningar riktar sig i första hand till dig som i ditt yrke möter barn, unga och familjer som har eller kommer att förlora en närstående i dödsfall. Med våra föreläsningar når vi en bredare publik som omfattar drabbade, anhöriga och profession. För mer information, offert eller bokning kontakta oss på info@randigahuset.se eller 0774-40 00 05.

Grundläggande utbildning med fokus på barn i sorg
 

Workshop för pedagoger; barns sorg i praktiken

LÄNGD: 1 dag
OM UTBILDNINGEN: Varje dag förlorar drygt nio barn i Sverige en förälder, Varje dag dör ungefär tre barn som efterlämnar syskon, klasskamrater och vänner. För att öka kunskapen om barn/ungas sorg och deras behov erbjuder Randiga Huset dig som arbetar i skolan en workshop som varvar teori och praktik. Målet med dagen är att få en ökad förståelse och för den problematik som uppstår för att ha beredskap och konkreta verktyg att bemöta de elever som berörs både direkt och indirekt.
TIDIGARE DELTAGARE BERÄTTAR:
”Vi bär fortfarande med oss den utbildning Randiga Huset höll för vår personal för två år sedan. Den ger oss trygghet att hantera alla de olika situationer som uppstår i en klass. För oss har kunskapen varit till stort stöd när vi behövt hantera det nyhetsflöde som just nu fyller våra tidningar.”
”Stressen i klassrummet är märkbart lägre både bland elev och lärare efter vår utbildningsdag om barn i kris.”

BOKNING & INFORMATION: info@randigahuset.se eller ring 0774-40 00 05.

MISSA INTE: Nu kan du beställa ”Du är en viktig vuxen” – en handledning till dig som arbetar i förskola och skola. Läs mer och beställ här »

Grundläggande utbildning med fokus på familjer i sorg ur ett barn och ungdomsperspektiv samt kris/trauma och självmord

LÄNGD: 3 dagar


OM UTBILDNINGEN: Vi är många som i våra yrkesroller möter barn i svåra livssituationer. För att på bästa sätt kunna förstå och tillgodose deras behov är kunskap viktigt. Det övergripande syftet med denna tredagarsutbildning är att ge deltagarna ökad kunskap kring barns reaktioner på förlust genom dödsfall, kris, trauma, självmord samt förlust av syskon.
 

MÅL: Efter avslutad utbildning skall deltagarna

 •  ha fått kunskap om barn reaktioner på förlust genom dödsfall

 • ha fått kunskap om kris och trauma i samband med dödsfall

 • ha fått kunskap om syskonsorg – ha fått kunskap om självmord

 • ha kunskap om praktiska övningar för att bearbeta förlusten

 • ha god inblick i relevant litteratur på området

 

TIDIGARE DELTAGARE BERÄTTAR:
”Det blev så tydligt hur oerhört viktigt det är med öppen kommunikation. Jag tar med mig hur viktigt det är att vi i vår profession ser och orkar ta i dessa svåra frågor.”
”Jag har lärt mig att vi måste våga lyssna, prata och inte vara rädda när någon är ledsen. Visa att vi bryr oss.”
”Tack för otroligt givande, intressanta och känslomässiga dagar! Varmt tack för att ni delade med er! Dagar som har berört.”

 

BOKNING & INFORMATION: info@randigahuset.se eller ring 0774-40 00 05.

Grundläggande utbildning med fokus på familjer i sorg ur ett barn och ungdomsperspektiv samt kris/trauma, självmord och kunskap om hur man startar stödgrupper

 

LÄNGD: 6 dagar
 

OM UTBILDNINGEN: Vi är många som i våra yrkesroller möter barn i svåra livssituationer. För att på bästa sätt kunna förstå och tillgodose deras behov är kunskap viktigt. Det övergripande syftet med denna sexdagarsutbildning är att ge deltagarna ökad kunskap kring barns reaktioner på förlust genom dödsfall, kris och trauma, samt hur man utformar och leder stödgrupper för barn i sorg.
 

MÅL: Efter avslutad utbildning skall deltagarna

 • ha fått kunskap om barn reaktioner på förlust genom dödsfall, vid kris och trauma

 • ha fått kunskap om hur man förbereder, planerar och genomför stödgrupper för barn i sorg

 • ha fått förståelse för sin roll som gruppledare och de krav som ställs på arbetet

 • ha kunskap om teman och praktiska övningar för att bearbeta förlusten

 • ha fått praktisk träning i att arbeta med olika temaN

 • ha god inblick i relevant litteratur på området

 

TIDIGARE DELTAGARE BERÄTTAR:
”Det var intressant att få kunskap om den synliga påverkan på hjärnan vid stress. Intressant, nytt.”
”Intressant att få ta del av forskning som sätter frågorna i perspektiv.”
”Jag kommer alltid att sträva efter att se och lyssna på barn som förlorat någon nära (eller ska förlora) båda i yrket och privat.”
”Ett allvarligt och viktigt ämne som berör alla någon gång på ett eller annat sätt har behandlats på ett rakt och konkret sätt.”

 

BOKNING: För mer information och bokning kontakta Randiga Huset på info@randigahuset.se eller ring 0774-40 00 05.

bottom of page