top of page

FÖRELÄSNINGAR

Randiga Husets utbildningar riktar sig i första hand till dig som i ditt yrke möter barn, unga och familjer som har eller kommer att förlora en närstående i dödsfall. Med våra föreläsningar når vi en bredare publik som omfattar drabbade, anhöriga och profession. För mer information, offert eller bokning kontakta oss på info@randigahuset.se eller 0774-40 00 05.

Föreläsning om en förlust ur barnperspektivet

LÄNGD: 45 minuter
 

OM KURSINNEHÅLLET: Att som ung förlora en viktig person får stor betydelse för det fortsatta livet. För att vi som är vuxna skall kunna hjälpa de barn och ungdomar som drabbas behöver vi förstå hur deras sorg ser ut och hur den påverkar livet, kortsiktigt och långsiktigt. I denna föreläsning varvas barnens berättelser med reflektion och teori med syftet att öka kunskapen och förståelsen för de utmaningar som barn i sorg står inför.
 

ÖVRIGT: Föreläsningen kan kompletteras med en workshop på 1,5 timme.
 

TIDIGARE KURSDELTAGARE BERÄTTAR:
”Att varva teori med berättelser om barn med utmaningar som jag känner igen från min vardag gör att jag bär med mig kunskapen och känner mig mer redo att möta dem”
”Så viktigt att se välden med barnens perspektiv! Tack för en fin och viktig föreläsning”
”Det finns mycket lärande i att få ta del av personliga berättelser. Tack för en fantastisk föreläsning och för att ni delade med er av barnets perspektiv.”

 

BOKNING & INFORMATION: info@randigahuset.se eller ring 0774-40 00 05.

 

Föreläsning om en förlust ur föräldraperspektivet

LÄNGD: 45 minuter
 

OM KURSINNEHÅLLET: Att vara förälder i sorg är som att lära sig ett helt nytt språk. Mitt uppe i sorgen vilar ett ansvar att förmedla trygghet och omvårdnad till sina barn. Hur stärker man en förälder i den nya föräldrarollen? Vilka verktyg behöver hen för att kunna hantera och växa i situationen? I denna föreläsning varvas föräldrarnas berättelser med reflektion och teori med syftet att öka kunskapen och förståelsen för de utmaningar en förälder i sorg står inför.
 

ÖVRIGT: Föreläsningen kan kompletteras med en workshop på 1,5 timme.
 

TIDIGARE KURSDELTAGARE BERÄTTAR:
”Tack! Med från idag bär jag några verktyg som jag kan ha med mig i min vardag och känslan av att inte vara ensam.”
”Det var värdefullt att få se problematiken från ett föräldraperspektiv. Jag tror det kommer ha betydelse för mig i min yrkesroll.”

 

BOKNING & INFORMATION: info@randigahuset.se eller ring 0774-40 00 05.

Föreläsning om att leva med en livshotande sjukdom i familjen

LÄNGD: 45 minuter


OM KURSINNEHÅLLET: När en viktig person blir svårt sjuk förändras allt- de dagliga rutinerna, dynamiken inom familjen, känslan av trygghet. Det är en utsatt situation för hela familjen och frågorna vi möter är många. I denna föreläsning får vi möta en familj som länge levt med svår sjukdom som en del av sin vardag och som nu måste förbereda sig på att deras nära anhöriga kommer att dö. Deras berättelse varvas med reflektion och teori med syftet att öka kunskapen och förståelsen för de frågeställningar som, ur barn och ungas perspektiv, blir centrala under dessa omständigheter. Föreläsningen riktar sig både till den som är drabbad eller anhörig samt till dig som möter familjerna i din profession. Stöd till barn som anhöriga är ett lagstadgat ansvar för hälsa- och sjukvård samt en viktig uppgift för socialtjänst, förskola och skola.
 

ÖVRIGT: Föreläsningen kan kompletteras med en workshop på 1,5 timme.
 

TIDIGARE DELTAGARE BERÄTTAR:
”Möjligheten att få bearbeta de svåra frågeställningarna i workshopen gör att jag vågar bemöta barnets funderingar kring sin svårt sjuka pappa. Tack.”
”Mycket värdefullt att få ta del av denna berättelse och få mer kunskap om hur jag i min profession med små medel kan underlätta i familjernas kamp.”

 

BOKNING & INFORMATION:  info@randigahuset.se eller ring 0774-40 00 05.

bottom of page