© 2018 by Randiga Huset

May 22, 2018

Det är väldigt viktigt att förklara för sörjande barn att deras starka känslor kommer att förändras och göra mindre ont med tiden.

Särskilt viktigt blir det när ett barn uttalar att de vill dö.

Lisa gick i samtalsgrupp. Hennes mamma hade tagit livet av sig. Vid ett tillf...

May 15, 2018

För ca 5 år sedan träffade jag en flicka, Louise,  som hade varit med om att hennes pappa hade tagit sitt liv. Jag träffade mamman och några nära anhöriga.  Louise träffade jag ett antal gånger i stödsamtal.

Naturligtvis är det i vårt arbete så att vissa berättelse...

May 8, 2018

Döden är tabu i vårt samhälle och något vi helst undviker att prata om. Ännu svårare blir det för omgivningen när barn drabbas. 
Jag sitter med en nyutkommen bok framför mig. ”Prata med barn om sorg” skriven av Eva Gerger, en handbok om hur man kan prata med barn i sor...

May 1, 2018

Hej!

Du som följer vår blogg vet att du här kan läsa om sorg ur ett barn och ungdomsperspektiv och få tips om hur du som medmänniska kan underlätta i deras vardag. Kunskap är en viktig del i att vara ett bra stöd. Förståelse en annan. Som utomstående kan man aldrig full...

Please reload

Featured Posts

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

LIVSVIKTIGT

November 1, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

August 13, 2019

February 13, 2019

January 30, 2019

December 6, 2018

October 9, 2018

Please reload

Archive