Läsårsstart

Så här inför läsårsstarten är det ett bra tillfälle för förskolor och skolor att se över sina rutiner och redskap för att hantera och framförallt MÖTA barn i sorg. ”Det finns så många föreställningar om hur barn ska bemötas om de hamnar i kris. Men i samma ögonblick som man börjar använda ordet ”bemötande” kommer man på fel spår. Ett barn som drabbats av det otänkbara vill inte bli bemött, det vill bli mött.” Lars H Gustafsson ur boken ”Elevhälsa börjar i klassrummet” Pedagoger ska veta om att de är viktiga vuxna i dessa barns liv, någon som står för trygghet när allt annat blivit kaos. Genom att personal i skolan gör det de är bra på och samtidigt är lyhörda för barnens sorg och känsla av

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2020 by Randiga Huset