Vad är minnen?

I Randiga Husets arbete ingår det att på olika sätt hjälpa människor att komma ihåg och vårda minnet av den som avlidit. Det är en viktig del av den process som vi går igenom vid sorg. Vi sörjer det gemensamma förflutna och hedrar de avlidnas liv och vi söker tröst i den gemenskap och de traditioner vi haft förmånen att dela tillsammans. Under våra liv skapar vi tillsammans med vår omgivning en slags minnesbank som vi kan hitta tillbaka till när en förälder, ett barn, ett syskon eller annan närstående dör. Minnesbanken består av det vi delat med den människa som nu avlidit. Vad är det som gör att frånvaron av den avlidne känns så smärtsam? Förutom den kärlek och saknad vi känner, de familjeh

GE BARNET TID! - Genom att lyssna på vad de sörjande barnen har att säga kan vi hjälpa dem att först

Vi vuxna har ofta ganska bråttom med att komma in i de vanliga rutinerna efter ett dödsfall. Vi önskar att allt ska bli som vanligt igen så att vi får förutsättningar att klara av vår vardag. Omgivningens tillvaro förändras inte så mycket efter dödsfallet men för familjen som drabbats av förlusten är förändringen väldig stor och tar lång tid att anpassa sig till. Kanske har även omgivningen upplevt förluster av den äldre generationen och tror att det är samma sak som att tidigt i livet förlora sin livskamrat, förälder eller syskon. Förutom att vi alla sörjer på olika sätt så får dessa förluster livsförändrade konsekvenser för våra fortsatta liv. Det tar tid att hitta sin roll i den nya situ

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2020 by Randiga Huset