Suicidprevention i praktiken

Just nu pågår flera kampanjer för att belysa problematiken kring självmord och hur vi i Sverige ska få ner självmordstalen. Idag har Randiga Huset deltagit i ett arbete på Folkhälsomyndigheten som fått ett uppdrag att skapa en webbaserad utbildning för ledare inom den ideella sektorn som möter ungdomar. Samtalet berörde bl a hur stigma kring psykisk ohälsa och suicid ska kunna minska. Suicidrisk anses vara bland det svåraste att hantera inom vården. Eftersom självmordstankar nästan alltid beror på ett psykiskt lidande som upplevs outhärdligt och opåverkbart för patienten, är det avgörande att omgivningen förmedlar att tillståndet och lidandet går att behandla och förändra. Ullakarin Nyberg,

Från Socialstyrelsens podd På djupet

25. Om att stödja barn när en förälder tagit sitt liv Varje år dör cirka 500 föräldrar genom självmord. För barnen de lämnar efter sig saknas ofta ett organiserat stöd. Vilka behov har de och hur kan omgivningen stötta dem på ett bra sätt? Lyssna på Monica Nanni från stödorganisationen Randiga Huset i Stockholm, Lars Widén från Barntraumateamet i Norrköping, och Merike Hansson, utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (171006) Lyssna på avsnittet om att stödja barn när en förälder tar sitt liv

Hur tänker vi när vi tänker på de personer som vi förlorat i dödsfall?

Även om ingen av oss vet vad som händer med oss när vi dör tror jag att alla som varit med om en förlust, har någon tanke kring vart vi tar vägen. Vi har kanske begravt vår anhöriga på en gravplats, i en kista eller i en urna, vi har kanske låtit strö askan i en minneslund, i en asklund eller i havet, ja sätten är många och det kommer nya sätt allt eftersom. Vi har en inre bild när vi pratar om saker mormor eller pappa sa och gjorde, hur håret såg ut och hur skönt det var att sitta i pappas knä och prata. Vi berättar utifrån våra minnen. Det ger oss både tröst och funderingar. Relationen fortsätter men på ett annat sätt som vi själva kan välja. Ju mer vi funderar desto mer hamnar vi i det ex

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2020 by Randiga Huset