Så här i skolstartstider vill vi gärna slå ett slag för Lars H Gustafssons bok "Elevhälsa börja

Lars skriver om det hälsofrämjande arbetet i grundskolan och boken innehåller många vardagsnära berättelser från skolans vardag. En viktig källa till kunskap för skolledare, pedagoger och elevhälsa. Står ni inför situationen att bemöta ett barn i sorg finns ett kapitel om när det värsta händer. Lars pratar mycket om att i dessa situationer våga vara medmänniska. "Ett barn som drabbats av det otänkbara vill inte bli bemött, det vill bli mött." Vi vill även påminna om Randiga Husets publikation "Du är en viktig vuxen i Förskolan/skolan" som kan beställas på Randiga Husets hemsida.

Konsten att rädda liv- om att förebygga självmord, skriven av Ullakarin Nyberg, med.dr, psykiater oc

Många som har upplevt att en för dem viktig person har gjort självmord, vittnar om att personen var lugn den närmaste tiden innan. Är det ett kännetecken? Går det att förhindra, finns det varningstecken? Det är aldrig farligt att fråga någon om självmordstankar förutsatt att det görs med respekt, intresse och engagemang.Det går att hjälpa människor i förtvivlade situationer genom känslomässig närvaro, enkla formuleringar och små omsorger. Kanske kan vi lära oss så mycket att vi vågar ställa frågan ”Har du funderat på att ta självmord?” Om vi lär oss hur vi bör tänka kring självmord ökar kanske möjligheten för den som befinner sig i ett destruktivt tankemönster att hitta andra lösningar. Boke

"En bro till framtiden" skriven av psykolog och psykoterapeut Göran Gyllenswärd

Sorgen är kärlekens baksida. Det är den bistra sanningen. En bro till framtiden är en värdefull bok att hålla sig i när sorgen drabbar. En bok för dig som sörjer och för dig som vill veta mer om sorgens olika psykiska och fysiska uttryck och det viktiga sorgearbetets olika stadier. I boken finns också en rad citat och andra korta texter eller dikter om sorg. Bokens författare Göran Gyllenswärd har mött sörjande människor i hela sitt yrkesverksamma liv som psykolog och psykoterapeut. Han har hjälpt dem igenom förlusten av en nära anhörig. För fastän man inte tror det då man är mitt i sorgen så finns ett liv på andra sidan »bron«.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2020 by Randiga Huset