Hur kan vi hantera starka känslor hos barn?

Det är väldigt viktigt att förklara för sörjande barn att deras starka känslor kommer att förändras och göra mindre ont med tiden. Särskilt viktigt blir det när ett barn uttalar att de vill dö. Lisa gick i samtalsgrupp. Hennes mamma hade tagit livet av sig. Vid ett tillfälle uttryckte hon att hon inte ville leva längre, hon ville göra som mamma, ta livet av sig. Pappan satt bredvid och hörde vad Lisa sa och vände sig till mig med rädsla i blicken. När man för första gången hör ett barn uttrycka sig på det viset blir man naturligtvis väldigt, väldigt orolig. Jag bad pappan att få gå åt sidan med Lisa för att prata enskilt. Pappan kände sig lättad och Lisa och jag gick till ett angränsande rum

Det kom ett brev...

För ca 5 år sedan träffade jag en flicka, Louise, som hade varit med om att hennes pappa hade tagit sitt liv. Jag träffade mamman och några nära anhöriga. Louise träffade jag ett antal gånger i stödsamtal. Naturligtvis är det i vårt arbete så att vissa berättelser stannar kvar. Jag har många gånger undrat över hur det gick för Louise. Under tiden som Louise kom till Randiga Huset började hennes svårigheter i skolan. Hon blev rastlös och hade svårigheter att koncentrera sig. Hon blev lite småstökig, orkade inte vara på lektionerna. Hade hög frånvaro. Skolan började tala om klara och tydliga ADHD-symptom. De ville skicka henne på utredning och för att kunna klara skolan tyckte skolan att Lou

Prata med barn i sorg

Döden är tabu i vårt samhälle och något vi helst undviker att prata om. Ännu svårare blir det för omgivningen när barn drabbas. Jag sitter med en nyutkommen bok framför mig. ”Prata med barn om sorg” skriven av Eva Gerger, en handbok om hur man kan prata med barn i sorg. Orden är Evas. Vi har haft ett möte på förmiddagen och pratat om boken och våra erfarenheter i möten med barn. I slutet på boken har Eva samlat några barns egna röster. Hon har en dag suttit med åtta barn i åldern sex - femton år för att fråga hur de uppfattar sin situation, både under förälderns sjukdomstid och efter dödsfallet. Alla barnen som hon samlat lever med syskon och har förlorat sin mamma eller pappa. Eva undrar

Lisa – “Jag vill dö för då får jag träffa mamma.”

Hej! Du som följer vår blogg vet att du här kan läsa om sorg ur ett barn och ungdomsperspektiv och få tips om hur du som medmänniska kan underlätta i deras vardag. Kunskap är en viktig del i att vara ett bra stöd. Förståelse en annan. Som utomstående kan man aldrig fullt ut sätta sig in i vad det innebär att leva med en förlust, men för oss känns det viktigt att du som läsare får en möjlighet att möta några av de familjer som kommer till Randiga Huset. Vår förhoppning är att det skall ge dig ökad förståelse för deras utmaningar och insikt i på vilka sätt du kan vara ett stöd. Berättelserna vi kommer att dela med er under kommande veckor bygger på verkliga upplevelser men detaljer är ändrade

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2020 by Randiga Huset