Lasse – “Hur jag än försökte fick jag det inte att gå ihop. Nu kan vi fylla luckorna tillsammans.”

Hej! Du som följer vår blogg vet att du här kan läsa om sorg ur ett barn och ungdomsperspektiv och få tips om hur du som medmänniska kan underlätta i deras vardag. Kunskap är en viktig del i att vara ett bra stöd. Förståelse en annan. Som utomstående kan man aldrig fullt ut sätta sig in i vad det innebär att leva med en förlust, men för oss känns det viktigt att du som läsare får en möjlighet att möta några av de familjer som kommer till Randiga Huset. Vår förhoppning är att det skall ge dig ökad förståelse för deras utmaningar och insikt i på vilka sätt du kan vara ett stöd. Berättelserna vi kommer att dela med er under kommande veckor bygger på verkliga upplevelser men detaljer är ändrade

Anna – ”Här känner jag mig trygg att prata om det svåraste jag vet.”

Hej! Du som följer vår blogg vet att du här kan läsa om sorg ur ett barn och ungdomsperspektiv och få tips om hur du som medmänniska kan underlätta i deras vardag. Kunskap är en viktig del i att vara ett bra stöd. Förståelse en annan. Som utomstående kan man aldrig fullt ut sätta sig in i vad det innebär att leva med en förlust, men för oss känns det viktigt att du som läsare får en möjlighet att möta några av de familjer som kommer till Randiga Huset. Vår förhoppning är att det skall ge dig ökad förståelse för deras utmaningar och insikt i på vilka sätt du kan vara ett stöd. Berättelserna vi kommer att dela med er under kommande veckor bygger på verkliga upplevelser men detaljer är ändrade

Josefin – “Här känns det för första gången som att jag blir sedd i min sorg”

Hej! Du som följer vår blogg vet att du här kan läsa om sorg ur ett barn och ungdomsperspektiv och få tips om hur du som medmänniska kan underlätta i deras vardag. Kunskap är en viktig del i att vara ett bra stöd. Förståelse en annan. Som utomstående kan man aldrig fullt ut sätta sig in i vad det innebär att leva med en förlust, men för oss känns det viktigt att du som läsare får en möjlighet att möta några av de familjer som kommer till Randiga Huset. Vår förhoppning är att det skall ge dig ökad förståelse för deras utmaningar och insikt i på vilka sätt du kan vara ett stöd. Berättelserna vi kommer att dela med er under kommande veckor bygger på verkliga upplevelser men detaljer är ändrade

Kan man hitta ett ”som vanligt” när inget längre är som förut?

När en viktig person dör skakar marken under våra fötter. Kanske är det inte så konstigt att det känns som om ingenting är som förut. Vår värld har förändrats på ett så fundamentalt sätt. I den tid som följer på en förlust är det lätt att känna sig vilsen, ensam och annorlunda. Vem är jag när hela min världsbild är förändrad? Vem blir jag i relation till andra när ingen kan förstå eller ens relatera till det jag går igenom? Att hitta svaret på dessa frågor tar tid. et som en gång var “som vanligt”, ersätts med tiden av ett nytt vanligt. Så är det. Men faktum är att redan nu är det mycket som är ”som vanligt”, även om ingenting längre är som förut! och ibland kan det hjälpa att påminna sig o

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2020 by Randiga Huset