LIVSVILKTIGT - hela listan i kylskåpsformat

Nu har vi arbetat igenom hela listan och här kommer den samlad i “kylskåpsformat” Lyssna Lyssna till barnets tankar och berättelse. Låt det ställa frågor och svara så ärligt som du kan. Tänk på att svara på frågan, inte mer, inte mindre och var inte rädd för att säga att du inte vet. Hitta svaren tillsammans. Inkludera barnet. En viktig del i att lära sig leva med en förlust är att få göra den verklig. Låt barnet vara delaktig i det som sker och närvarande i ritualer. Genom att bjuda in barnet ökar förutsättningarna för att kunna skapa en gemensam förståelse för det inträffade. Var ärlig. Barn är kloka och förstår att allt inte är som det ska. Prata med ditt barn på ett enkelt och rakt sä

Tillsammans stärker vi förutsättningarna

En viktig del i Randiga Husets arbete är att skapa förutsättningar att underlätta i vardagen för barn och ungdomar som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall. Det gör vi genom att öka kunskapen och förståelsen hos dem som i sin yrkesroll möter vår målgrupp. 2017 har hittills varit ett fantastiskt år sett till hur många människor vi har haft möjligheten att möta under våra föreläsningar och utbildningar. Stort tack till personal och beslutsfattare på: Onkologen avdelning 54 och utvecklingsenheten Neurosjukvård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Linköpings Universitets sjukhus, läkarutbildningen Termin 11 Linköpings Universitetssjukhus, barnkliniken Barncancerfonden Nat

LIVSVIKTIGT - Ta hjälp

Vi har kommit fram till sista bokstaven i vår lista. Vi hoppas att du har användning av LIVSVIKTIGT och att den underlättar i vardagen. Idag vänder vi på ordningen och börjar med dagens bokstav för att därefter lista en sammanställning med länkar till alla inlägg. Vårt sista T står för att TA HJÄLP. Låt ditt nätverk avlasta dig både praktiskt och mentalt. Vi vet att det är lättare sagt än gjort både att be om hjälp och att veta hur man som medmänniska kan underlätta, så här kommer länken till ett inlägg som handlar om just det. http://blog.reachforchange.org/randiga-huset/2014/12/02/om-att-be-om-hjalp-och-att-hjalpa/ Att ta hjälp kan även handla om att hitta det stöd man behöver för att hitt

LIVSVIKTIGT - Ge mandat

Tisdag igen och dags för vår näst sista bokstav i LIVSVIKTIGT. Som vanligt kör vi en kort sammanställning från föregående veckor innan vi går in på dagens ämne. Lyssna Inkludera Var ärlig Skapa struktur Våga fråga Inge trygghet Kreativitet Ta hand om dig Inge hopp Ge barnet mandat Dagens ämne handlar om att ge barnet mandat att få berätta sin historia på sitt sätt utifrån den egna upplevelsen. Att ge barnet mandat handlar om att hjälpa barnet att förstå att hans eller hennes historia är viktig. Att erkänna barnets sorg och vara noga med att låta dem hitta sina egna ord för att beskriva sin upplevelse. Barn är lojala och det kan vara svårt att berätta om delar av sin upplevelse av omtanke om

LIVSVIKTIGT - Inge hopp

Idag är det tisdag och dags för en ny bokstav i LIVSVIKTIGT. Innan vi berättar om dagens bokstav kommer här en sammanfattning från tidigare veckor. Lyssna Inkludera Var ärlig Skapa struktur Våga fråga Inge trygghet Kreativitet Ta hand om dig Inge hopp Dagens bokstav är ett I och står för något mycket viktigt. Att inge hopp. Det är ingen lätt uppgift men så otroligt viktigt. Att inge hopp är att förmedla att det kommer att bli bättre. Hopp om att ni kommer att kunna lära er leva med det inträffade och skapa livskvalitet i er nya vardag. Hopp om att, i sitt hjärta, kunna bära med sig den saknade in i framtiden Du behöver inte veta hur det skall gå till eller när hoppet återvänder. Att

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2020 by Randiga Huset