Kärleken är starkare än döden.

Att sätta ord på det där svåra är inte alltid så lätt. I dagarna har jag läst Malin Sävstams bok ´Kärleken är starkare än döden´. Hon lyckas sätta ord på många av de tankar och känslor som de människor vi möter i vårt arbete delar med sig av. I sin första bok berättar hon om det trauma som hon och hennes son Axel överlever. Om sorgen, saknaden och om att hitta viljan att leva igen. I hennes andra bok har det hunnit gå några år. På ett ärligt sätt beskriver hon de svårigheter som uppstår i och omkring en familj i sorg. Om utmaningen att låta det som var möta det som är. Om hur stor sorgen är även när livet har gått vidare. Om hur lång tid det tar och hur svårt det är att hitta fotfästet och

I overklighetens gränsland

Många av dem vi möter uttrycker en förundran och i viss mån obehag över oförmågan att förstå vad som hänt. Förutom att åldern har betydelse i denna process, eftersom den kognitiva och intellektuella förmågan utvecklas efter hand från det att vi är små, går kroppens försvar in och skyddar oss från att ta in vidden av förlusten från första stund. Den kommer till oss i den takt vi klarar att hantera utan att gå under. Många av dem vi möter i vårt arbete, framför allt bland ungdomar, utrycker en förvirring över detta. Över att de inte lyckas greppa den nya tillvaron. De befinner sig ofta i overklighetens gränsland där det kan vara svårt att skilja på dröm och verklighet. Många berättar om att de

Är du den vi söker?

Bli volontär i Randiga Huset! 
Alltför många barn förlorar en viktig person under sin uppväxt. Ändå pratar vi inte om det. Var tredje timme förlorar ett barn under 18 år en förälder och det är bara en del av helheten. Statistiken berättar inte för oss om alla dom barn som kommer att uppleva förlusten av syskon, mor-/farföräldrar, mostrar, farbröder, bonusföräldrar nära vänner och andra viktiga personer. Randiga Huset är en plats för dessa barn och deras familjer. Vi arbetar för att ur ett barn och ungdomsperspektiv ge dem goda förutsättningar att kunna lära sig leva med sin nya livssituation. Vi är en ideell organisation och våra volontärer är en mycket viktig del av denna. Som volon

Om att samla mod att gå emot sina instinkter

Instinkten att skydda sina barn är ett återkommande tema i dessa inlägg och det mest naturliga i världen. Den starka viljan att skydda dem från oro och smärta är en del av föräldraskapet. Ibland händer det saker i livet som vi inte kan skydda dem ifrån (exempelvis besked om en svår sjukdom eller ett dödsfall). Då är det viktigt att hantera situationen så bra som möjligt. Du som följt oss har säkert läst om hur du på bästa sätt kan underlätta för barn om/när döden blir en del av era liv. Om är ett ord vi ogärna använder när det gäller döden eftersom det enda vi med säkerhet vet är att vi skall dö, men i denna mening finns det ändå utrymme för ett om, för förhoppningsvis hinner barnen växa upp

Syskonsorg - osynlig och stark

”Nu måste du vara stark för mamma och pappa!” Ett uttryck i all välmening. Ett uttryck som komplicerar en redan svår situation. Som barnens ”ambassadörer” kan vi inte låta bli och sträcka ut hakan och säga, varför då? Det gäller inte bara syskonförluster utan alla barn som förlorar en närstående. Frågan är inte tänkt att provocera eller ge dåligt samvete. Förhoppningen är att den skall väcka en viktig tanke. Minst lika orimligt som det är att förvänta sig att de vuxna skall vara starka vid en svår förlust lika orimligt är det att förvänta sig det av ett barn. Det ligger i barnens natur att i möjligaste mån avlasta föräldrarna och de tar ofta ett stort ansvar både emotionellt och praktiskt.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2020 by Randiga Huset