Barns förståelse för döden, del 2

Idag tänkte vi skriva om hur förståelsen för döden ser ut för barn i låg-/tidig mellanstadieålder. Eftersom utvecklingstakten är väldigt individuell är denna beskrivning generell men mönstren finns väl dokumenterade och ger oss en bild av den utveckling som barn följer. Under de första skolåren utvecklar barnen gradvis en förståelse för dödens innebörd och för sambandet mellan orsak och verkan. De förstår att döden är oåterkallelig ”slut = slut = för alltid” och att våra kroppsfunktioner upphör. Förståelsen är dock fortfarande främst fysiologisk, dvs barnet förstår de konkreta omständigheterna kring vad döden innebär men kan fortfarande inte sätta in dess inverkan på livet i ett långsiktigt

Barns förståelse för döden, del 1

En viktig del i att förstår hur vi på bästa sätt kan hjälpa barn och ungdomar är att förstå det ni går igenom ur deras perspektiv. Därför kommer vi under de närmaste veckorna att fokusera på att beskriva barns/undgdomars förståelse för döden i olika åldrar lite närmare. Idag kommer vi att fokusera på små barn. Barnens förståelse för döden utvecklas i takt med deras intellektuella förmåga. Liksom andra förmågor utvecklas den olika snabbt men utvecklingen följer samma mönster. Under småbarnsåren (till ca 6-7 års ålder) har barn inte någon sammanhängande förståelse för livet och döden. Barn under fem år kan därför inte förstå vad döden innebär i ett långsiktigt perspektiv. De kan inte relatera

"Jag är rädd att gömma bort"

Livet stryker både med- och mothårs och vår minnesbank fylls av olika typer av minnen. Beroende på vad vi upplevt kan det vara mer eller mindre svårt att närma sig dem. Minnen är viktiga för att knyta samman livsberättelsen. Rädslan att våga minnas kan vara stor (medvetet och omedvetet) eftersom minnen ibland gör ont. Även de som är fina, eftersom de kan väcka saknad. Ibland gömmer sig ett fint minne bakom ett som är svårt. Ibland är det tvärtom. Minnena berättar vår historia och genom att ta väl vara på dem lever de vidare i vår framtid. När vi hittar sätt att dela dem med varandra får vi inte bara fler minnen att bevara utan en möjlighet att tala om dem. Vi möter ofta en rädsla hos både ba

Att lära sig leva med sin sorg

Det ligger nära till hands att önska att sorg gick att bota. Att det fanns en magisk formel som tog bort det onda. Tyvärr så gör inte det. Men det finns sätt att lära sig att leva med sin förlust. För dig som befinner dig mitt i sorgen kan arbetet med att hitta en väg framåt kännas tung. Kanske ställer du dig frågan om det ens är möjligt. Till dig vill vi säga att det ÄR möjligt men att det tar tid, kraft och faktiskt även en del mod. Saknaden kommer alltid att finnas där som en del av ditt liv (och vara mer eller mindre påtaglig) men med rätt verktyg är förutsättningarna goda för att kunna leva ett bra och glädjefyllt liv. Som du säkert förstår är det ett stort ämne och vi får ta det en bit

Fast forward in i vuxenlivet

Ett vanligt problem vi möter hos de barn som förlorat en nära anhörig är att de tar ett ansvar som inte står i relation till varken mognad eller ålder. Det kan yttra sig på många sätt och förekommer i alla åldrar. Det brukar märkas i de små detaljerna. De är sällan tydliga men är man uppmärksam finns det ofta ledtrådar att gå på. Några av dessa ledtrådar kommer vi in på snart men först några ord om varför det är viktigt att ha denna kunskap. Att ett barn som upplever en förlust mognar fortare än sina jämnåriga kamrater är inget konstigt. Det finns händelser i allas liv som påverkar vår mognad. Som vuxna måste vi göra vårt bästa för att bidra till att barn får vara barn så gott det går och då

Att sörja i otakt – om när behov krockar.

När en familjemedlem dör är det mest synd om alla. ALLA har ett behov av extra omtanke och att få sina behov tillgodosedda i en tid när orken (och kanske även tålamodet) är en bristvara. Det är en ekvation som är svår att få ihop. Varje individ och varje familj är unik. Därför är det svårt att ge en generell bild av livet efter döden. Det vi ser att många familjer har gemensamt är den tystnad som ofta uppstår i och omkring familjen. Det inträffade påverkar ofta förmågan att kommunicera med varandra. Du kommer att läsa ordet ”ofta” många gånger i denna text. Det är för att beskriva att det är något som vi ofta kan se men det betyder inte att det är så för alla och inte hela tiden. Om vi för e

Att prata med barn och unga om livets svåra

Att prata om döden med dem vi helst av allt vill skydda från allt ont kan kännas svårt. För de allra flesta blir det ett samtal som kommer naturligt av barnens nyfikenhet men för några av oss kommer det till följd av en förlust som påverkar oss starkt. Det finns inga bra sätt att berätta att någon kommer att dö eller har dött men det finns sätt som är mer skonsamma. Varje situation är sin egen och varje familj har sina utmaningar att tampas med. I denna text ger vi dig generella tips och råd. För mer specifika frågor om er situation är ni alltid välkomna att kontakta oss. Om du som läser detta tillhör dem som lever med, eller i tiden inför, en förlust tillsammans med ditt/dina barn och känne

Den randiga sorgen

Välkommen till vårt första blogginlägg. Det finns så mycket att berätta att det är svårt att veta i vilken ände vi skall börja. Så vi börjar från början och tar det därifrån. Randiga Huset har fått sitt namn för att man i psykologiska termer brukar beskriva barns och ungas sorg som randig. De växlar fort mellan olika sinnesstämningar och deras ränder präglas av hög närvaro. Ena stunden kan barnet vara helt otröstligt för att i nästa stund leka och skratta till synes oberörd. Detta kan skapa förvirring hos vuxna som ofta upplever sorgens närvaro mer konstant. Barns och ungas sorg följer inte vuxen logik. Tyvärr leder det ibland till att vuxna tror att barnen mår bättre än de i realiteten gör.

LIVSVIKTIGT - en kunskapsblogg i utsatta livssituationer

Välkommen till Randiga Husets blogg. En blogg som handlar om livet i utsatta livssituationer. Kanske har du som läser dessa rader förlorat en älskad, kanske lever du med någon som är svårt sjuk. Livet utmanar oss alla förr eller senare och när det gör det är det många frågor som söker svar. För dig som inte känner till Randiga Huset kan vi berätta att det är en ideell organisation som erbjuder stöd till familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall och utbildning/fortbildning till dig som i din profession möter dessa familjer. Vi som arbetar i Randiga Huset har själva upplevt förluster. Vi har träffat sörjande i livets alla åldrar. Vi har läst hyllmeter med litteratur

LIVSVIKTIGT

Välkommen till Randiga Husets Blogg LIVSVIKTIGT. En kunskapsblogg som handlar om livet i utsatta livssituationer ur ett barn och ungdomsperspektiv.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2020 by Randiga Huset