© 2018 by Randiga Huset

Kallelse till extra kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantings

Tid: 24 mars 2020 klockan 

Enligt Randiga Husets stadgar ska stadgeändring ske antingen medtvå tredjedels majoritet vid ordinarie kongress eller med enkel majoritet id två på varandra följande kongresser varav en ska vara ordinarie.

 

Ärenden

 

1. Extra kongressens upprop och fastställande av röstlängd

2. Fråga om extra kongressen blivit behörigt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av presidium

5. Val av två justeringsmän

6. Genomgång och antagande av nya stadgar

7. Förklara punkt 6 omedelbart justerad.

8. Extra kongressens avslutande

Hjärtligt välkommen!

Stockholm den 6 februari 2020

Styrelsen

Kallelse till kongress

Medlemmar i Randiga Huset kallas till extra kongress.

Plats: Brantingsgatan 40, nb i Stockholm

Tid: 24 mars 2020 klockan 18.00

ÄRENDEN VID KONGRESS

1. Kongressens upprop och fastställande av röstlängd  
2. Fråga om kongressen blivit behörigt utlyst
3. Val av presidium
4. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående verksamhetsperiods förvaltning 
9. Fastställande av verksamhetsriktlinjer för kommande verksamhetsperiod
10. Val av förbundsordförande
11. Fastställande av antal ledamöter och suppleanter i förbundsstyrelsen.
12. Val av förbundskassör
13. Val av ordinarie ledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen
14. Fastställande av arvode för förbundsstyrelsen
15. Val av revisorer, varav minst en auktoriserad revisor, samt revisorssuppleant
16. Fastställande av antalet ledamöter i valberedning
17. Val av valberedning och sammankallande
18. Fastställande av medlemsavgift
19. Ärenden som förelagts kongressen av styrelsen. Stadgerevision
20. Ärenden som väckts genom motioner
21. Kongressens avslutande

 

August 13, 2019

Så här inför läsårsstarten är det ett bra tillfälle för förskolor och skolor att se över sina rutiner och redskap för att hantera och framförallt MÖTA barn i sorg. 

”Det finns så många föreställningar om hur barn ska bemötas om de hamnar i kris. Men i samma ögonblick so...

March 12, 2019

Nio av tio unga ägnar sig idag åt någon form av datorspel. Många av de föräldrar som vi träffar är väldigt oroliga över att deras barn sitter så mycket framför datorn och spelar. Beteendet ökar ofta efter att barn och unga förlorat en förälder eller ett syskon.  En sto...

February 13, 2019

Tänk dig en osynlig tråd, tunn som den spindeln väver men osynlig. 

Det kommer stunder i våra liv när vi blir väldigt ledsna eller rädda.  Vi känner oss väldigt ensamma. Någon försvinner ur vårt liv av olika anledningar. Någon som vi tycker mycket om flyttar, byter skol...

January 30, 2019

För den som har funderingar kring om barnen ska vara med på begravningen och de samtal och känslor runt det har Andreas Hasselberg skrivit en fin barnbok för 6-9-åringar. Den handlar om Fellan som inte har nån lust att vara med på mammas begravning för att det ändå int...

January 23, 2019

En pappa med två döttrar, den ena, Anna, i 6-årsverksamhet och Karin i klass 2. Mamma hade avlidit efter ett olycksfall några månader tidigare.

Pappan berättade att barnen reagerade väldigt olika på händelsen. Anna pratade väldigt mycket om vad som hade hänt både i hemm...

December 12, 2018

I programmet Malou Efter tio visades i veckan en mycket gripande men samtidigt finstämd  intervju om att förhålla sig till livet när man fått veta att man har begränsad tid att leva. 

Isabelle är 33 år och har obotlig cancer. Livet som småbarnsmamma tar en hel...

December 6, 2018

Tiden innan jul och julen kan vara en svår tid för de barn som förlorat en förälder eller ett syskon. Den är i stor utsträckning en familjefokuserad och traditionsrik helg och saknaden efter den som avlidit blir ofta mycket påtaglig. 

Det är inte helt ovanligt att den k...

November 28, 2018

Att vara sju år och förlora sin bästa kompis, sin storasyster.  Albin drar sig undan allt och alla men det händer plötsligt märkliga saker i Albins liv.

Om det handlar boken "I Mellan

landet", nånstans mellan dröm och verklighet, skriven för barn 6-9 år. Boken sätter ord...

November 2, 2018

När vi i Randiga Huset pratar med barn och ungdomar om hur deras förälder eller syskon är begravda får vi väldigt många olika svar kring hur det är att gå till graven. En del svarar att de aldrig går dit för det är inte där de har sina minnen. Andra säger att de i börj...

October 9, 2018

I Randiga Husets arbete ingår det att på olika sätt hjälpa människor att komma ihåg och vårda minnet av den som avlidit. Det är en viktig del av den process som vi går igenom vid sorg. Vi sörjer det gemensamma förflutna och hedrar de avlidnas liv och vi söker tröst i d...